Discuss

Discuss ERP Mini

 

 

Khuyến khích trao đổi giữa các đồng nghiệp

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa nhân viên, người quản lý và tất cả các cấp trong công ty của bạn. Nhận tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới trong mô-đun Discuss.

Discuss

 

 

discuss Mini ERP

Trò chuyện mọi lúc mọi nơi

Chỉ cần bạn đảm bảo thiết bị của bạn có kết nối mạng thì bạn có thể tham gia cuộc thảo luận bất cứ nơi nào cũng như bất kỳ thời điểm nào.

 

 

Tạo kênh liên lạc và nhóm riêng tư

Bắt đầu một cuộc thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng để chỉ mời một nhóm người được chọn.

discuss Mini ERP